Vlastivěda 30.4.-6.5.

Vlastivěda 30.4.-6.5.

– Uč. str. 40 / 43 : přečtěte si kapitolu, pak do sešitu napište nadpis „Německo – náš západní soused“ a opište obsah rámečku („A co je důležité“) na str. 43 do sešitu.
K tomu vypište z učebnice:

– počet obyvatel
– pohoří
– řeky
– významná města
– významné památky

– Vypracujte do sešitu Otázky a úkoly na str. 43

– video: