Vlastivěda 21.5.-24.5.

Vlastivěda 21.5.-24.5.

– zopakujte si veškeré učivo do 20.5. Dodělejte si, co vám chybí.

– od 25.5. dojde ke změně organizace online výuky. Učivo bude plánováno po dnech
pro každý pracovní (školní) týden tak, aby bylo v souladu s učivem probíraným ve
škole.