Učivo od 22.4 – do 29.4.

Dobrý den děti, vážení rodiče

opět uběhl týden a tak Vám posílám další učivo.Doufám , že vše zvládáte, rodičům moc děkuji za jejich trpělivost. Věřím, že se brzo setkáme ve škole.

Český jazyk

1.Opakujte si stále vzory podstatných jmen, jejich pády.

2.Základní skladební dvojice – podmět a přísudek – holý a rozvitý.

3. Shoda přísudku s podmětem. V knize na str.118 – si zapište do školního sešitu růžový rámeček.Cvičení 1, 2 str.118 – ústně.

4.Pracovní sešit -cvičení 1, 2, 2  str.39 – doplňte.

5.Čítanka – zopakujte si obě básně str,109, str.123, čtěte svou oblíbenou knihu.

Matematika

1.Opakujte si násobení, dělení, převody jednotek, počítání do 1 000 000.

2. Matematické minutovky – str.17 cvičení 33 – 2 řádky, str.18 cvičení 35 1 řádek, str.19 cvičení 37, cvičení 38.

3. Zlomky – celek, část

str.12 – vypracujte do sešitu cvičení 2, str.13 zapiš do sešitu – zelený rámeček, cvičení 1/str.12

cvičení 5, 6, 9 /str.13 nauč se zlomky číst ústně

4.Geometrie

Zopakuj si obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku, doufám že už umíte všechny tři vzorečky.

Přírodověda

1.Opakujte si učivo od str.70 až po str.75

2.Pracovní sešit – cvičení 1 str.36, cvičení 2,3 str.37, cvičení 6 str.38, cvičení 7, 9 str.39

3.Rostliny na poli – str 79-80, přečtěte si a naučte se tučně vytištěné. ( výpisky mám pro vás opět vypracované).

4.Pracuj na svém herbáři.

Vlastivěda

1.Zopakujte si testy – str.21, 25, 26, 29. str.40 – opakování – Husitské války.

2.Středověk – Přehled – přečtěte si a zopakujte  str.41.

3.Pracovní sešit – cvičení 4,5,6,7 /str.23, cvičení 1,2,3,4/str.24 – vypracujte.

Mějte se hezky a buďte zdrávi. Pokud si nebudete v něčem rádi, volejte, pište. S pozdravem Pavla lišková