učivo 5

Milí rodiče, milé děti,

doufám, že jste prožili hezké Velikonoce, i když byly s určitými omezeními. Počasí bylo příjemné a určitě každého vylákalo ven do přírody.

Vkládám sem opět úkoly na další týden. Dnes asi nikdo přesně neví, jak to s letošním školním rokem bude. Nezoufejte, jste dobří a děláte pokroky, věřím Vám. Učivo 1. ročníku není těžké, ale je o každodenním drilu, kdy je třeba znovu a znovu opakovat  probranou látku. Chci tím jenom říci, ať nejste smutní, Vaše domácí práce má velký význam. S odstupem času budete s úsměvem vzpomínat, jak se z Vás stali přes noc p. učitelé a jak jste se s tím „prali“.

Online vysílání bude probíhat dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, přesný čas upřesním (rozešlu e:mailem). Děti se navzájem uvidí a přes video může probíhat opakování, diskuse a hodnocení toho, co už děti zvládly. Online vysílání je druhotným doplňkem, primární učení je prozatím stavěno na domácí výuce.

Pozdravujte děti. Všem přeji ať čas, který spolu strávíte při učení, je příjemný.

Hezký týden, hodně zdraví a veselou mysl přeje……  J. Zetková

Od 15. 4. – 22. 4.2020

ČJ – SLABIKÁŘ, str. 74 – 79  – písmeno F,f,  čtení – opakování a procvičování čtení, jednoduchých vět, skládání slov ze slabik, recitace básně:  Mamince k svátku

Literární výchova: naslouchání: Kuřátko a obilí – Fr. Hrubín (děti si mohou vymodelovat kuřátko, vajíčko, zvířátka z plastelíny-PČ)

https://www.youtube.com/watch?v=DS63Qz_r1lU

PRACOVNÍ SEŠIT, str. 46 – čtení slov, tajenka, čtení jednoduchých vět

PÍSANKA 3,  str. 5-8 – opis a přepis slov, nácvik a  psaní písmena: R

M –  UČEBNICE  3, str. 4-6 – správný počet a rozklad čísel do 20, nácvik psaní číslic 11-20, porovnávání čísel, jednoduché slovní úlohy

MG – Křivá čára, bludiště – pracovní list (rozešlu e:mailem)

PRV –   Jarní hry v přírodě , Opakování – Na jaře – str.52 – 53 –  seznámit děti s některými jarními hrami dětí v přírodě, zopakovat si bezpečné chování při těchto hrách, znát jarní květiny,  umět správně pojmenovat mláďátka domácích zvířátek.