Učivo 27. 5 .- 3. 6.

ČESKÝ JAZYK

Opakování pravopisu
Vyjmenovaná slova po Z – brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně

– učebnice: strana 115

 • 115 /6 dejte dětem jako diktát (3 řádky aspoň)
 • 115 /7 zapsat do sešitu – od každé přípony 2 slova
 • 115 / 8 do sešitu. Barevně zakroužkuj pouze podstatná jména rodu mužského
 • 115 / 9 Vymyslete pěkné věty na všechna slova
 • pracovní sešity – napíši zadání během týdne
 • do sešitu vyčasuj slovesa pozývat  a zívat
 • do sešitu vyskloňuj spojení 1) sychravé počasí a 2) jazykový rébus
  ________________________________________________________
 • úkol navíc – 115/ 8 – vyber si některá podstatná jména, vypiš a urči pád, číslo, rod

 

MATEMATIKA
Dělení se zbytkem 7, 8

Vypočítej do sešitu:

 • str. 13/ 31, 32
 • str. 14/ do sešitu zapiš násobkovou řadu 7mi tam i zpět
 • Str. 14/ 34  vypočítej se zkouškou
 • str. 14 / 35, 36 – bez zkoušky, 37
 • str. 15 do sešitu napiš násobkovou řadu 8mi tam i zpět
 • str. 15 /40 se zkouškou
 • str. 15 /41, 43 – 4 sloupce (kdo chce, ať dá vše 🙂 )

PRVOUKA

Přečtěte si s dětmi stránky v učebnici 62 a 63 o ochraně přírody a o ohrožených druzích rostlin a zvířat. Bez zápisu :-). Sledujte bakaláře, přidám tam úkoly z pracovního sešitu.