Učivo 26.3 – 1.4.

Dobrý den rodičové, ahoj děti, opět jsem tady se zadáním učení pro Vás, tentokrát na týden. Dokončíme znalosti o přídavných jménech, zopakujem pádové otázky a procvičování vyjmenovaných slov po P, ať můžeme jít dále. V M nás čekají převody jednotek hmotnosti, objemu, obdélník a neustálé opakování násobilky 🙂

Psaní – str.26, správné tvary písmen S, Š, L a str. 30 – krasopisné psaní číslic
Český jazyk – učebnice str. 84/5a- ústně, 5 b – do sešitu, 85/ 6 všechny slova přepsat do sešitu plus na každé 2 slova napsat větu (celkem 4 x 2 = 8 vět), další úkol je napsat do sešitu slova: tužky, záhon a jaro – určit rod, číslo životnost a vyskloňovat tyto slova do sešitu (pády)
str.85/ 7 – důležité k zopakování učiva o podstatných jménech!Ústně…
str. 86 – vynecháme, kdo chce, může:-)

velký pracovní sešit – Procvičování VS po S – str.19 – 20
sešitek Slovní druhy – po str. 10
sešitek Vyjmenovaná slova – po str. 13,  str. 14 nechám volně, jen dejte dětem cvičení 14/ 3 k napsání do sešitu jako Diktát.

Matematika – Goemetrie – prosím proberte s dětmi učivo o obdélníku str. 26, do sešitu 26/1, 4 (děti znají symboly pro kolmost a vodorovnost).

Jednotky hmotnosti na straně 27 / 1, 4 do sešitu,
jednotky objemu str. 28 /4, 7, 8 do sešitu

prosím neustále procvičujte s dětmi násobilku, nesmí zapomenout! Budeme brát dělení se zbytkem zanedlouho….. kéž by už ve škole!

Vím, že je toho nyní hodně, ale máte na to týden….to by se mělo dát snáz rozprostřít…. Ozvu se tedy 1.4., s pozdravem Vaše p. uč. Závadová

PS: klidně pište maily, posílejte splněné 🙂