učivo 14

Milé děti a rodiče z 1.A!

Mám pro Vás 14. část domácího učení, tentokrát na týden 15. – 19. 6. 2020.

Ať se Vám práce daří. Hodně zdraví přeje. 🙂

Jana Zetková

Český jazyk:

Slabikář str. 110 – 113 – opakování čtení – slabiky, slova, jednoduché věty, hádanky, hledání názvů v textu

Pracovní sešit str. 61,62, čtení slov, textu, doplňování vhodných slov do vět,

Písanka č. 4  str. 6 – 11

Matematika: str. 31-32 – souhrnné opakování – sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, řešení jednoduchých úloh, vztahy “ o x méně“ a „o x více“, rozklady čísel, geometrické tvary

PRV: str. 75-77 – Léto na zahradě, v lese, u rybníka – popsat letní počasí, poznat  kvetoucí rostliny ve svém nejbližším okolí, vědět, proč je ovoce zdravé,  pojmenovat ovoce, které dozrává v létě,  poznávat některé houby, vnímat  krásy lesa a prostředí u vody, poznat známé rostliny a živočichy žijící u vody