Třeťáci na Dole Michal

  • Publikováno: 15.06.2017
  • Kategorie: Aktuality

V pátek 9. června navštívily třídy 3. A a 3. B prostory Dolu Michal ve spolupráci s michálkovickou knihovnou.

Zatímco žáci 3. B šli cestou havíře do práce, (okruhem, kterým havíř musel projít do práce, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj, procházeli řetízkovou šatnou, administrativní budovou přes lampovnu spojovacím mostem do těžní budovy, kde havíři nastupovali do těžních klecí), žáci 3. A. zůstali venku na travnatém prostranství, kde si je studentky Vysoké školy báňské rozdělily do tří skupin. Nejdříve se všechny děti seznámily s životem horníků v hornické kolonii, dozvěděly se, jak horníci trávili volný čas, jak skromně žili v koloniálních domcích apod. Skupinky pak dostaly za úkol najít venku u praporků své barvy jednotlivé části rozstříhaného obrázku, složit jej a povyprávět ostatním, co na obrázku je a čím se téma váže k životu horníků na Dole Michal. Pomáhaly jim jejich vedoucí – studentky a společně připravily všechny tři skupinky zajímavé prezentace pro ostatní děti. Na závěr zajímavého projektu děti ochutnaly vzorek hornické večeře – kousek chleba namazaný sádlem a posypaný solí. Na čerstvém vzduchu všem dětem velmi chutnalo a spokojené, plny nových vědomostí, se odebraly zpět do školy.​

Elena Ivánková,  Zuzana Piščáková

 FOTO