Theatr ludem

Dne 3. května se děti ocitly prostřednictvím zážitkové edukační dílny, zprostředkované organizací THeatr ludem, z. s., v době Karla IV.
Seznámily se s dobou vlády Karla IV., jeho životem a přímým prožitkem hry se staly součástí královského dvora, zlatníky, staviteli, dvořany.
Jednalo se o metodu dramatické výchovy s prostorem pro tvořivé a nezávislé myšlení a učily se pracovat s informacemi, které nabyly v průběhu vyučování.
                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Zuzana Piščáková