Testy, úkoly, projekty z češtiny

  1. v pondělí 27. 5. závěrečná písemná práce
  2. úterý 28. 5. zadání témat na slohovou práci – odevzdání ke kontrole 4. 6.
  3. ve středu 29. 5. domácí úkol v PS do literatury – str. 58, 59, 60.
  4. odevzdání projektu – do sešitu vypracovat otázky k textu z čítanky, nejpozději do 12. 6.

Od úterý 4. 6. si místo mluvnice nosit PS do literatury.