Správné odpovědi literatura (od 18. do 25. 3.)

Dobrý den, zasílám správné odpovědi na otázky k zadaným literárním textům.

  1. Čítanka:
  • str. 121 (Tak na světě to bývá): 1. 4 slohy, rýmy: bývá – dívá, bližší – slyší, mil – byl, námi – neznámý, mizí – cizí, přiblížením nezměním; 2. je nedosažitelný, 3. o blízkosti člověka
  • str. 123 – 124 (Jak jsem to schytal): 1. nový klobouk, ne – někdy pravda člověka bolí, zamrzí, 2. milosrdná lež – (o tetině klobouku můžu myslet, co chci, ale říct že to nemůžu, když se mě teta pěkně zeptá, jelikož je to nezdvořilé… což je vidět, že rodiče si u mne na pravdomluvnost taky někdy nepotrpí), 3. individuální
  • str. 126 (Šikovná teta): 1. 4. sloky, rýmy: stroj – stejnokroj, teta – epoleta, krotitel – nepřítel, lvice – pokusit se, stejnokroj – stroj, Afriky – knoflíky, nezlobí – by, šička – strýčka, 2. epoleta – narámeník důstojníků (jsou to ty střapce na kabátě), 3. myšlenková mapa (slova, která tě napadnou, když se řekne cirkus – aspoň 5): drezúry, akrobacie, zvěřinec, klauni, nebezpečí, kočovný život…
  • str. 127 – 128 (Poselství chryzantém): 1. šifry, 2. odešla, protože tehdy se dávají oslavencům dárky – matka jí dala šifru, měla se podívat do jejího zápisníku, poté ji zanechala květomluvu a plno svých akvarelů, 3. anagram – nové slovo vzniklé přeskupením písmen nebo slabik výchozího slova, přesmyčka, 4. individuální
  • str. 129 – 130 (Nůž): 1. Ronja a Birk – děti loupežníků (… loupežnická dcero, … Borkův loupežníku), v lese (říkal jsem ti přece, že se v lese bez nože neobejdeme), Ronja nanosila z lesa plnou náruč mechu, Birk opekl lososa a vydlabával mísu.
  • str. 131 – 132 (Učitel lásky): 1. vlk, 2. kdykoli bohové udíleli tresty, vždy při tom stáli na nohou. Kromě toho neměl tento bůh klacek, bič, ba ani střelnou zbraň, 3. bílý bůh – člověk, v hierarchii přírody stojí člověk na vrcholu pyramidy (je nemocnější), 4. promlouval k němu, nepotrestal jej, přinesl mu maso (chtěl mu dokázat, že ne všichni lidé jsou stejní, krutí)

2. Pracovní sešit literatury:

  • str. 48 – 49 (Bílý tesák): 1. sbližování Scotta a Bílého tesáka, 2. hl. postava: Bílý tesák, vedlejší postava: Weedon Scott, 3. z hlediska Bílého tesáka, 4. ano – vlk v úryvku myslí podobně jako člověk, 5. Weedona Scotta, 6. Bílý tesák srovnává bělochy a indiány, 7. b) ruku, c) stojí, b) s Bílým tesákem se spřátelit, a) nepoutal řetěz, 8. zježil srst a zavrčel, postupně přestal vrčet, znovu zježil srst a zavrčel, vrčel souhlasně s pánovou řečí, ve stejném rytmu.