Školní družina

  • školní družinu navštěvují děti 1. – 4. třídy
  • program školní družiny je přizpůsoben potřebám a zájmům našich dětí
  • do zájmových činností zapojujeme také hry v angličtině, kdy se děti seznamují s jazykem zábavnou formou
  • navštěvují keramický kroužek v Dětském klubu v Ostravě-Michálkovicích
  • účastníme se pravidelně výchovně – vzdělávacích akcí (např. Čtení s písničkou), které pro nás pořádá knihovna v Michálkovicích