Školní družina

  • školní družinu navštěvují děti 1. – 4. třídy
  • program školní družiny je přizpůsoben potřebám a zájmům našich dětí
  • do zájmových činností zapojujeme také hry v angličtině, kdy se děti seznamují s jazykem zábavnou formou
  • jezdíme do DDM Rychvald, kde děti navštěvují keramický kroužek
  • pravidelně si zveme divadlo BERUŠKA a divadélko ENTENTÝKY, které nabízí širokou škálu pohádek tematicky, ekologicky a výchovně zaměřené
  • účastníme se pravidelně výchovně – vzdělávacích akcí, které pro nás pořádá knihovna v Michálkovicích