ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • Publikováno: 20.08.2016
  • Kategorie: Akce ŠD

I. oddělení    pí vychovatelka  Lenka Ovšáková (2. tř.)

II. oddělení    pí vychovatelka Zdena Kissová (1. a 3. tř.)

III. oddělení    pí vychovatelka Milada Sobociková (3.-4. tř.)

 

  • školní družinu navštěvují děti 1. – 4. třídy
  • program školní družiny je přizpůsoben potřebám a zájmům našich dětí
  • do zájmových činností zapojujeme také hry v angličtině, kdy se děti seznamují s jazykem zábavnou formou
  • jezdíme do DDM Rychvald, kde děti navštěvují keramický kroužek
  • pravidelně si zveme divadlo BERUŠKA a divadélko ENTENTÝKY, které nabízí širokou škálu pohádek tematicky, ekologicky a výchovně zaměřené
  • účastníme se pravidelně výchovně – vzdělávacích akcí, které pro nás pořádá knihovna v Michálkovicích