Organizace šk. roku 2022/2023

ŠKOLNÍ ROK:  

1. 9. 2021 – 30. 6. 2022

Ukončení 1. pololetí:

31. 1. 2022

Ukončení 2. pololetí:

30. 6. 2022

 

TERMÍNY PRÁZDNIN

Podzimní:            26. října 2022  a 27. října 2022

Vánoční:              od 23. prosince 2022  do 2. ledna 2023

(vyučování začne v úterý 3. ledna 2023)

Pololetní:            3. února 2023

Jarní:                    od 6. března 2023  do  12. března 2023

Velikonoční:        6. dubna 2023

Hlavní:                 od 1. července 2023 do 31. srpna 2023

(vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023)

 

PEDAGOGICKÁ RADA:

31. srpna 2022 od 8.30

10. listopadu 2022 od 14.00

19. ledna 2023 od 14.00

13. dubna 2023 od 14.00

22. června 2023 od 14.00

 

Organizační porady

dle potřeby ve čtvrtky od 14. 00

 

Termíny třídních schůzek

1. ročník  1. září 2022 po zahájení školního roku v kmenové třídě

2. – 9. ročník  – 8. září 2022 od 16.00 do 17.00 

Další termíny jsou již společné

10. listopadu 2022 – včetně TS s rodiči vycházejících žáků

12. ledna 2023

13. dubna 2023

vždy od 16:00 do 17:00 (třídní schůzky se dělí na dvě části – první v rámci třídy, druhá – konzultace, dle aktuální epidemiologické situace on-line)

 

TERMÍNY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU:

4. dubna 2023 od 12.30 do 17.00

5. dubna 2023 od 12.30 do 16:00

 

V Ostravě-Michálkovicích dne 19.8.2020

Mgr. Hana Bayerová
ředitelka školy