Organizace šk. roku 2020/2021

ŠKOLNÍ ROK:  

1. 9. 2020 – 30. 6. 2021

Ukončení 1. pololetí:

28. 1. 2021

Ukončení 2. pololetí:

30. 6. 2021

 

TERMÍNY PRÁZDNIN

Podzimní:            29. října 2020  a 30. října 2020

Vánoční:              od 23. prosince 2020  do 3. ledna 2021

(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)

Pololetní:            29. ledna 2021

Jarní:                    od 15. února 2021  do  21. února 2021

Velikonoční:        1. dubna 2021

Hlavní:                 od 1. července 2021 do 31. srpna 2021

(vyučování začne ve středu 1. září 2021)

 

PEDAGOGICKÁ RADA:

31. srpna 2020

26. listopadu 2020

14. ledna 2021

22. dubna 2021

17. června 2021

 Organizační porady

dle potřeby ve čtvrtky od 14. 00

 

Termíny třídních schůzek vždy od 16:00 do 17:00 (třídní schůzky se dělí na dvě části – první v rámci třídy, druhá – konzultace)

2. září 2020    1.-5. ročník

3. září 2020    6. – 9. ročník

Třídní schůzky jsou rozděleny dle doporučení manuálu MŠMT.

26. listopadu 2020, včetně TS s rodiči vycházejících žáků

14. ledna 2021

22. dubna 2021

           17. června 2021

 

TERMÍNY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU:

13. dubna 2021 od 12. 30 do 17. 00

14. dubna 2021 od 12. 30 do 16. 00

 

V Ostravě-Michálkovicích dne 19.8.2020

Mgr. Hana Bayerová
ředitelka školy