Organizace šk. roku 2021/2022

ŠKOLNÍ ROK:  

1. 9. 2021 – 30. 6. 2022

Ukončení 1. pololetí:

31. 1. 2022

Ukončení 2. pololetí:

30. 6. 2022

 

TERMÍNY PRÁZDNIN

Podzimní:            27. října 2021  a 29. října 2021

Vánoční:              od 23. prosince 2021  do 2. ledna 2022

(vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)

Pololetní:            4. února 2022

Jarní:                    od 28. února 2022  do  6. března 2022

Velikonoční:        14. dubna 2022

Hlavní:                 od 1. července 2022 do 31. srpna 2022

(vyučování začne ve středu 1. září 2022)

 

PEDAGOGICKÁ RADA:

31. srpna 2021 od 9.00

11. listopadu 2021 od 14.00

13. ledna 2021 od 14.00

7. dubna 2021 od 14.00

16. června 2021 od 14.00

 

Organizační porady

dle potřeby ve čtvrtky od 14. 00

 

Termíny třídních schůzek

1. ročník  1. 9. 2021 po zahájení školního roku v kmenové třídě

2. – 9. ročník  – 9. září 2021 od 16.00 do 17.00 

Další termíny jsou již společné

11. listopadu 2021 – včetně TS s rodiči vycházejících žáků

13. ledna 2022

7. dubna 2022

vždy od 16:00 do 17:00 (třídní schůzky se dělí na dvě části – první v rámci třídy, druhá – konzultace, dle aktuální epidemiologické situace on-line)

 

TERMÍNY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU:

5. dubna 2022 od 12.30 do 17.00

6. dubna 2022 od 12.30 do 16:00

 

V Ostravě-Michálkovicích dne 19.8.2020

Mgr. Hana Bayerová
ředitelka školy