S Beethovenem proti osudu

  • Publikováno: 27.04.2022
  • Kategorie: Aktuality

Takový název nesl koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pro žáky a studenty, který se uskutečnil ve čtvrtek 7. dubna 2022. Hrála se Beethovenova 5. symfonie – Osudová. Její hlavní téma, které zazní hned na začátku čtyřvěté skladby, se stalo symbolem skladatelova vzdoru proti nastupující hluchotě. A celý svět zná tyto čtyři tóny díky filmu s psím hrdinou – Beethoven.

Šesťáci a sedmáci z naší michálkovické školy se stali pro tento den hudebními badateli, kteří mezi notami velmi úspěšně hledali a nacházeli hudební myšlenky, rytmické motivy, pocity a nálady, ba i nastavení autora Osudové, když ji psal. Naši žáci se aktivně zapojovali do konverzací s moderátorkou herečkou Bárou Seidlovou i s dirigentem JFO panem Markem Ivanovićem. Během první části koncertu mohli vstávat i vykřikovat, tedy po řádném přihlášení do diskuse. Křičet se muselo, neboť 1000 posluchačů, plný hlavní koncertní sál DKMO, by jinak správnou odpověď neslyšelo. Zkrátka svůj názor jsi musel prosadit! A to šlo výborně žákům 7.B Radimovi Romaniecovi a Josefu Kludskému. Hoši věděli, znali a byli slyšet. Na koncert byli totiž stejně jako všichni jejich spolužáci pečlivě připraveni v hodině HV.

Ve druhé půlce koncertu zazněla symfonie úplně celá. Trvala 40 minut a všichni naši žáci předvedli perfektní chování koncertního posluchače. Věděli lépe než gymnazisté a středoškoláci, kdy se na koncertě tleská a kdy ne. Za kultivované chování ve vstupní hale kulturního domu dostali dokonce pochvalu.

Nezbývá než doufat, že se epidemiologická situace natrvalo uklidní a my budeme moci navštěvovat koncerty a divadla pravidelně každý školní rok. Michálkovičtí žáci to zvládli na jedničku. Zcela podle Beethovenova hesla: „Já to dám!“

                                 Vybráno z hudebního deníku Marcely Tylečkové