Rozbor básní ze Slezských písní

Rozbor básní ze Slezských písní

Termín odevzdání: 23. 10. 2019

Informace k vypracování: Referát max. na A4 (tvrdý papír), může být vlepena daná báseň.

  1. název básně
  2. rozbor básně – počet slok, veršů, rýmové schéma, druh rýmu
  3. zařazení básně – milostná (intimní), sociální balada, národnostní, …
  4. stylizace autora – básník, mluvčí lidu, bard, toulavý šumař, svědek událostí, …
  5. hl. postava/postavy + charakteristika (pokud je v básni obsažena)
  6. děj u epické básně, pocity, nálady u lyrické básně
  7. jazyk (doložit na básni)

Zadání:

Červený květ – Bialek

Jen jedenkrát – Martásková

Kantor Halfar – Talácko

70.000 – Slaná

Dva hrobníci – Bořil

Maryčka Magdonová – Pollák

Bernard Žár – Svačina

Pětvald – Mazancová

Žermanice – Gelnar

Ostrava – Mesteková

Michálkovice – Gábová

Kdo na moje místo – Berousková

Hučín – Koláčková

Labutinka – Firášková

Ty a já – Beneš

Horník – Konečná

Škaredý zjev – Luňáková

Markýz Gero – Měňšenin