Říční síť v hodině zeměpisu

Zrovna probíráme v zeměpise vodstvo. Součástí učiva je říční síť… zkusili jsme si takovou síť vybudovat. Bylo potřeba stanovit, jak a proč voda vlastně teče, následně vybudovat hory a rozdělit prameny… a pak hurá do moře… nakonec jsme si řekli, jak se jednotlivé části řeky jmenují… zkusili jsme rozpoznat pravý a levý přítok,  povodí, rozvodnici …. fotky nejsou nijak zvlášť ostré, ale přikládám pro představu

Foto