PRVOUKA, 20. -27 .5.

POTRAVA ŽIVOČICHů

Živočichy podle druhů potravy dělíme na:

 1. Býložravce – živí se bylinami, tzn. rostlinnou stravou (jelen, ovce….)
 2. Masožravce – živí se masem, tzn. živočišnou potravou
  – šelmy: vlk, kočka
  – dravci : orel, sup
  – dravé ryby: štika, sumec
  – hmyzožravci: pavouk, vlaštovka
 3. Všežravce – živí se „vším“,  rostlinami i živočichy (kachna, slepice….)

Přepiš toto učivo do sešitu a nakresli 3 obrázky. Jednoho zástupce pro skupinu býložravců, druhého pro masožravce a třetí obrázek pro všežravce.