PRVOUKA 13. 5. – 20. 5., uč. str. 58 – 60

Dobrý den děti a rodičové, posílám zadání do PRVOUKY, kterou jsme minulý týden vynechali. Snad je to příjemná látka, děti, když si nakreslí obrázky, mohlo by je to bavit a pochopí to lépe. 🙂

Prosím zapsat do sešitu prvouky:

STAVBA TĚLA ŽIVOČICHů

Podle stavby těla a způsobu života živočichy dělíme na:

1. Obratlovce  –  mají kosti (jejich kostra je složená z páteře, kostí a obratlů)
2. Bezobratlé živočichy – nemají kosti

OBRATLOVCI

  • Ryby – mohou žít jen ve vodě, dýchají žábrami
  • Obojživelníci – mohou žít ve vodě i na souši
  • Plazi – hadi, želvy, ještěrky, krokodýli, tělo pokryto šupinami
  • Ptáci – vybaveni křídly, tělo pokryté peřím
  • Savci – sají mateřské mléko matky, tělo pokryté srstí

BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ

  • všechen hmyz (včela, motýl, vážka, slunéčko sedmitečné, mravenec…..)Úkol: nakresli jednoho zástupce pro obratlovce, jednoho pro bezobratlovce (kdo chce, může od každého zástupce jeden obr., tzn. 5 k obratlovcům a 5 k bezobratlým živ.) 🙂