Průběh konce školního roku.

Informace k průběhu konce školního roku

Navrácení školních učebnic- v pondělí 22.6.2020 od 9,00 h do 11 h prosíme všechny děti třídy 4.A, aby donesly do školy všechny učebnice.
Jedná se o tyto:

matematika první i druhý díl
český jazyk
přírodověda
vlastivěda
hudební výchova
čítanka
V případě, že budou učebnice poškozeny, bude dětem předána písemně částka, kterou je zapotřebí uhradit v den předání vysvědčení.

Předání vysvědčení dne 30.6.2020 v 8,00 hod, všichni žáci.

Moc se na Vás těším, Vaše třídní učitelka.