Přírodověda 25.5. – 29.5.

Přírodověda 25.5. – 29.5.

TRVÁNÍ DNE A NOCI

1.h

– zopakujte si proč se střídá den a noc a roční období (uč. str. 20 – 23)

– uč. str. 24 – 25: přečtěte si text na str. 24

– do sešitu: nadpis „Trvání dne a noci“; opište růžovou tabulku ze str. 25

– obkreslete si obrázek ze str. 24

2.h

– uč. str. 25 – otázky v zeleném rámečku: vypracujte ústně, doplňte správné odpovědi a zdůvodněte proč to tak je

– určování slunovratu a rovnodennosti bylo důležité už od doby kamenné, kdy lidé po celé Evropě stavěli kamenné observatoře, např. Stonehenge v Anglii, aby mohli plánovat zemědělské práce, atd.

– více viz. video: