Přírodověda 23.4. – 29.4.

Přírodověda 23.4. – 29.4.

– uč. str. 12 – 13: (do sešitu) „Umělé družice Země“, opište si tabulku na str. 12, opište si shrnutí ze str. 13

– pro zajímavost se můžete podívat na https://www.youtube.com/watch?v=SNiqNChdu4c