Přírodověda 14.5.-20.5.

Přírodověda 14.5.-20.5.

– přečtěte si téma „Proč se střídá den a noc“ na str. 20 – 21

– přečtěte si téma „Proč se střídají roční období“ na str. 22 – 23

– do sešitu:

„Střídání dne a noci“

Země se otáčí kolem své osy jednou za 24 hodin. Den je v té části Země, která je osvětlena Sluncem. Noc je v té části Země, která není osvětlená Sluncem.

„Střídání ročních období“

Země se otáčí kolem Slunce jednou za 365,25 dní (jednou za rok). Zemská osa je mírně nakloněná
a Země obíhá kolem Slunce po eliptické (oválné) dráze (dráha připomínající číslo 0).
21.6. – severní polokoule je nejblíže ke Slunci – LÉTO
21.12. – severní polokoule je nejdále od Slunce – ZIMA
21.3. – JARO
23.9. – PODZIM

Když u nás probíhá zima, pak na opačné straně Země je léto.