Příprava německý jazyk od 18. 3. do 25. 3.

Dobrý večer, posílám opět přípravu do němčiny. Opět pracujte s online učebnicí a pracovním sešitem, klidně si udělejte všechna cvičení týkající se výslovnosti, to bohužel teď společně dělat nemůžeme. V úterý vám vždy na webovkách zveřejním správné odpovědi, klíč k předchozím cvičením, tak si to buď zkontrolujte, nebo opište, vyplňte.

  1. Zápis do sešitu:

učebnice str. 53:

Wann? Kdy?

  • dny v týdnu: Montag – pondělí, Dienstag – úterý, Mittwoch – středa, Donnerstag – čtvrtek, Freitag – pátek, Samstag – sobota, Sonntag – neděle
  • u dnů v týdnu používáme předložku am (v) – např. v pondělí – am Montag
  • časový údaj: Uhr – hodina, Minuten – minuty, u časových údajů se používá předložka um (v) – např. v 8 hodin – um 8 Uhr, v 9.45 – um neun Uhr fünfundvierzig Minuten
  • jak u dnů v týdnu, tak u časových údajů používáme předložky von bis (od do) – např. od pondělí do pátku – von Montag bis Freitag, od 8 do 9 hodin – von 8 Uhr bis 9 Uhr
  • pro vyjádření posloupnosti lze použít: zuerst – nejprve, dann – potom, danach – posléze

učebnice str. 53:

Slovosled ve věte oznamovací

  • Jan/Er hat am Montag Mathe – na prvním místě podmět, na druhém sloveso.
  • Pokud dáme na první místo časový údaj, zůstává sloveso na druhém místě – Am Montag hat Jan/er Mathe.

2. Do sešitu němčiny vypracuj následující cvičení z učebnice:

a) str. 54 cv. 10a: opiš text, doplň slova z nabídky a daný text přelož (stačí nad slova tužkou).

b) str. 54 cv. 10b: napiš do sešitu odpověď, začátky vět máš uvedeny, pouze doplň chybějící informace.

c) str. 54 cv. 11: napiš u každé osoby číslo, pod kterým se skrývá činnost (např. Frau Stegemann 1)

3. Do sešitu udělej opět zápis:

učebnice str. 55 cv. 12:

Ze cvičení opiš slovíčka, barevně si podtrhni členy, s překladem: die Lösung – to řešení, die Regel – to pravidlo, die Tür – ty dveře, der Stuhl – ta židle, der Bus – ten autobus, die Tafel – ta tabule, die Aufgabe – ta úloha, die SMS – ta SMS (všímejte si, že ne vždy sedí rod v češtině s rodem v němčině – např. to pravidlo – die Regel – v němčině ta pravidlo)

učebnice str. 55 cv. 13:

Na každý řádek napiš frázi a podle sebe doplň: Ich mag (mám rád)…, Ich mag …. nicht (nemám rád), Mein Lieblingsfach ist (můj oblíbený předmět je)…, …. finde ich spannend (ten a ten předmět považuji/hodnotím za/jako poutavý), … finde ich schwer (ten a ten předmět hodnotím jako těžký).

učebnice str. 55 cv. 14:

opsat slovíčka ze sloupečku se smajlíkem a bručounem: interessant – zajímavý, einfach – jednoduchý, lustig – zábavný, toll – bezva, gut – dobrý x langweilig – nudný, schwierig – obtížný, doof – blbý/hloupý, öde – nudný, nicht so gu – ne tak dobrý

4. Vypracuj cvičení v pracovním sešitě:

a) str. 46 cv. 6b: Nejprve slož z uvedených slov otázku, poté podle horního rozvrhu odpověz (stačí jednoslovná)

b) str. 47 cv. 6c: Oprav chybné výpovědi, opět pracuj s rozvrhem na str. 46.

c) str. 47 cv. 7: Zakřížkuj, jaký čas slyšíš.

d) str. 47 cv. 8: Doplň dané předložky – am, um, von bis.

e) str. 48 cv. 9: Rozhodni na základě četby textu, zda je daná výpověď správná (R), nebo špatná (F).