Příprava německý jazyk (25. 3. – 1. 4.)

Dobrý večer, opět zasílám přípravu do německého jazyka do příští středy. Prosím, snažte si vypracovat aspoň zápisy učiva, slovíčka, hlavně vypracujte zadaná cvičení v pracovním sešitě. Každé úterý vám tady dávám správné odpovědi, tak si to prosím opravte.

Učebnice – do sešitu němčiny vypracujte následující cvičení:

1. zápis gramatiky:

str. 56: Přivlastňování

Das Lieblingsfach von Anna/Timo ist… – oblíbený předmět od Anny/Tima je x Annas/Timos Lieblingsfach ist – Anin/Timův oblíbený předmět je…

  • přivlastňovat můžeme buď pomocí předložky von (od), nebo pomocí apostrofu s

str. 57: Časování sloves uterrichten (vyučovat), rechnen (počítat), reden (mluvit)

ich unterrichte                                        rechne                          rede

du unterrichtest                                      rechnest                      redest

er/sie/man unterrichtet                       rechnet                         redet

wir unterrichten                                    rechnen                         reden

ihr   unterrichtet                                   rechnet                          redet

Sie   unterrichten                                  rechnen                         reden

  • u sloves zakončených na t, d, n vkládáme u 2. os. j. a mn. a 3. os. j. čísla e kvůli výslovnosti (rechnest)

str. 57: Otázky zjišťovací

Bist du Jan? Ja, das bin ich

Sind Sie Frau Stegemann? Ja, das bin ich

Ist das Jans Mutter? Nein, sie ist in Brasilien.

  • u otázek zjišťovacích stojí na prvním místě sloveso, následuje podmět, na otázky odpovídáme ano (Ja) x ne (Nein)

2. do sešitu němčiny vypracujte následující cvičení z učebnice:

a) str. 56 cv. 17 (neopisujte jména – pouze tvořte názvy vyučujících podle předmětů – učitel němčiny – Deutschlehrer, učitelka matematiky – Mathematiklehrerin)

b) str. 57 cv. 18 (neopisujte celý rozhovor, pouze napište číslo a to, co uslyšíte – např. 1 Schule)

Pracovní sešit: vypracujte následující cvičení:

a) str. 48 cv. 10a (napište věty podle vzoru, vycházejte z tabulky)

b) str. 48 cv. 10b (doplňte údaje podle sebe)

c) str. 49 cv. 11 (poslechové cvičení)

d) str. 49 cv. 12 (vyškrtněte slova, která tam nepatří)

e) str. 49 cv. 13 (doplňte do textu slova z nabídky)

f) str. 50 cv. 14 (vyčasujte slovesa podle vzoru)

g) str. 50 cv. 15 (doplňte do textu slova z nabídky)

h) str. 51 cv. 16b (doplňte do textu informace podle vašeho rozvrhu)