Příprava do českého jazyka od 18. do 25. 3.

Dobrý večer, zasílám další přípravu do českého jazyka v termínu od 18. do 25. 3. Každé úterý vám na webových stránkách zveřejním správné odpovědi, klíč k předchozím cvičením. Prosím o kontrolu, popř. opis, vyplnění.

Mluvnice:

  • do sešitu mluvnice vypracuj následující cvičení z učebnice: str. 78 cv. 8 (nevypisuj celé věty, stačí začátky s doplněným zájmenem), str. 78 cv. 9 (opsat, doplnit vhodná zájmena, poté vyhledat další zájmena a určit jejich druh), str. 78 Jazykový rozbor,
  • do sešitu mluvnice napiš odpověď k otázkám z testu č. 8 (str. 79),
  • do sešitu mluvnice zápis k novému učivu (číslovky – druhy číslovek), vypiš z modrých rámečků tučně vytištěné věty s příklady v kurzivě) str. 80 (Číslovky, Číslovky základní), 81 (Číslovky řadové, Číslovky druhové), 82 (Číslovky násobné),
  • v pracovním sešitě vypracuje veškerá cvičení, která se vztahují k Zájmenům (od str. 19 – cv. 3 až 17)

Sloh:

  • do sešitu slohu vypracuj odpovědi k otázkám v učebnici ze str. 133 cv. 4 (a až e) a ze str. 133 cv. 5 (a až d), poté napiš recept svého oblíbeného jídla (inspiruj se cv. 5)

Literatura:

  • do sešitu literatury napiš odpovědi k otázkám k textům z čítanky: a) str. 121 (Tak na světě to bývá, otázka 1 – 3), b) str. 123 – 124 (Jak jsem to schytal, otázky 1 – 3), c) str. 126 (Šikovná teta, otázky 1 – 3), d) str. 127 – 128 (Poselství chryzantém, otázky 1 – 4), e) str. 129 – 130 (Nůž, otázka 1), f) str. 131 – 132 (Učitel lásky, otázky 1 – 4),
  • v pracovním sešitě vypracuj str. 48 až 49 (Jack London: Bílý tesák)