Příprava do českého jazyka 15. – 22. 4.

Dobrý den, v tomto příspěvku naleznete všechny přípravy do českého jazyka kvůli přehlednosti a lepší orientaci na webu. Vím, že to může vypadat, že je toho hodně, ale naučte se rozdělit si práci na menší části (klidně si vezměte rozvrh a podle něj v daný den, danou hodinu vypracujte pár cvičení). Pokud máte doma tiskárnu, kopírku, vytiskněte dětem zápis, vlepte do sešitu a podtrhněte důležité informacePomalejší, slabší žáci, ať mají udělány zápisy a vyplňují cvičení v pracovních sešitech mluvnice a literaturyS přípravou zároveň dostanete v dalším příspěvku Klíč správné odpovědi, klíč k zadaným cvičením, abyste si mohli úlohu rovnou zkontrolovat, nebo opsat. Pokud budete mít jakýkoli problém, nebudete něco vědět, kontaktujte mě na mailu: hochmanova@zsmichalkovice.cz.

Příprava do českého jazyka v termínu od 15. 4. do 22. 4.

!!!Jelikož se všichni nezúčastnili videohovoru, posílám vám tady prezentaci, prosím, stáhněte si ji a zkuste si doma vypracovat cvičení, prezentace obsahuje i klíč!!! Ke stažení zde: Zájmena, číslovky, Pro ty, kteří nemají Powerpoint, posílám v pdf formátu, klíč pak najdete na poslední stránce: Zájmena, číslovky – opakování

Mluvnice – z učebnice vypracujte do sešitu následující cvičení (před dvěma týdny jste si udělali zápis k dalšímu slovnímu druhu: Slovesům, v tomto týdnu budeme pouze opakovat):

 1. str. 86 cv. 2 a str. 87 cv. 8: do sešitu vypište z každé věty sloveso a určete u nich osobu, číslo, způsob, čas (při určování vám pomůže modrá tabulka na stejné straně), např. pojedeme – 1. os., mn. č., ozn., bud. (Doporučuji si udělat menší tabulku a už jen doplňovat, používejte zkratky: J, MN, O, R, P, MIN, PŘÍT, BUD)
 2. str. 86 cv. 3: do sešitu zapište pouze utvořený tvar slovesa, např. jsem nesl
 3. str. 87 cv. 4: do sešitu pouze vypište z každé věty sloveso a určete u něj způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací), např. pomohl bys – pod. (Opět si můžete vytvořit tabulku a doplňovat, zase používejte zkratky: O, R, P)
 4. str. 87 cv. 6: do sešitu napište vytvořené rozkazy pro 2. os. j. č. (ty), např. skákej.

Mluvnice – pracovní sešit oddíl Tvarosloví – Slovesa (hned za číslovkami): viz foto: čeština – slovesa

 1. cv. 1: pouze doplňte osobu, např. bij! – 2
 2. cv. 2: pouze doplňte prázdné čtverečky (obdobné příklady nevymýšlejte) – např. slyším + viděl – odběhli jste = 2 (1. os. + 3. os. – 2. os. = 2)
 3. cv. 3: nejprve dejte slova z nabídky do tabulky, poté doplňte chybějící údaje, např. zavětřil by – 3., j., pod., přít.
 4. cv. 4: slovesa dejte do správného tvaru podle zadání, např. vyplul (3Mhvězdička – tzn. 3. os., mn. č., podmiň. zp.) – vypluli by

Sloh – pracovní sešit mluvnice oddíl Komunikace a sloh (fialový rámeček) – Jednoduché komunikační žánry (str. 51): viz foto: sloh

 1. str. 51 cv. 1 a, b: napište krátký vzkaz na záznamník a odpověď na něj
 2. str. 51 cv. 2: upravte vzkaz
 3. str. 51 cv. 3: vymyslete nadpis inzerátu, opravte pravopisné chyby a doplňte údaje
 4. str. 51 cv. 4: vyberte si jednu z postav a napište krátký inzerát

Literatura – z čítanky vypracujte do sešitu literatury:

 1. zápis ze str. 147: Rytmus – záměrné uspořádání krátkých a dlouhých, resp. přízvučných a nepřízvučných slabik
 2. zápis k novému útvaru: Pověst (část zápisu si podtrhněte v pracovním sešitě literatury – uprostřed sešitu oddíl Přehled učiva – str. 1 dole), do sešitu literatury si napište:

Pověst (viz zápis v PS Lit)

 • dále dělíme:

a) etiologické (původ)

b) legendární (významní světci)

c) démonické (čerti, víly, čarodějnice)

 • autoři:

a) Alois Jirásek – Staré pověsti české (pověsti o praotci Čechovi a jeho dcerách, pověsti o Praze – Golem, Staroměstský orloj)

b) Popelka Biliánová – Pověsti vyšehradské

c) Ivan Olbracht – Ze starých letopisů (postavy Kroka, Libuše, Přemysla, Bivoje, Horymíra)

d) Eduard Petiška – Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Čtení o hradech, zámcích a městech

e) Václav Cibula – Pražské pověsti

f) Ivona Březinová – Kozí příběh – Pověsti ze staré Prahy (zfilmováno, pokud můžete, koukněte :-))

g) Lucie Seifertová – Dějiny udatného národa českého a pár bezvýznamných světových událostí (formou komiksu)

 

3. v čítance přečíst str. 147 Hora Říp, do sešitu odpovědět na otázky č. 2, 3, 4, 6

4. v čítance přečíst str. 148 – 149 O Bivojovi, do sešitu odpovědi na otázky č. 1, 2 (pouze podle popisu Bivoje nakreslete), 3

5. v čítance přečíst str. 150 – 151 Podzemní chodby z Hostýna do Prahy, do sešitu odpovědi na otázky č. 2 (která stavba se nachází na Hostýnu), 3