Př 8.A,B

Př  8AB   Pěkný den všem, přikládám úkoly do 1. 4.      Kajfošová

 

Přečíst, naučit a zápis do sešitu: str. 107 

Soustava kožní – vady a onemocnění, péče o kůži

 

Přečíst, naučit a zápis do sešitu: str. 108

Soustava nervová – stavba a činnost 

Nervová buňka je neuron.

Nakresli a popiš stavbu nervové buňky – obr. str.67