Př 7.A, 7.B

Př  7AB 

Všechny zdravím a posílám úkoly do 22. 4.      Kajfošová

str. 98 – 101 – Krytosemenné rostliny

Přečíst jen na doplnění, podívat se na obrázky, naučit se pouze zápis do sešitu:

 

 Krytosemenné rostliny

mají semeno kryté v plodu

Dělí se na:

  1. Dvouděložné – 2 dělohy, cévní svazky v kruhu, květ pětičetný, žilnatina listu zpeřená
  2. Jednoděložné -1 děloha, cévní svazky roztroušené, květ trojčetný, žilnatina listu souběžná

Listnaté stromy a keře: vypiš ze str. 99

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/21409

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/62534