Př 6.A,B

Př  6AB  

Pěkný den všem, přikládám úkoly do 1. 4.      Kajfošová

str. 76 -79 – Přečíst, naučit a zápis do sešitu:

Členovci – korýši

Většinou vodní živočichové

Tělo kryté krunýřem

Drobní korýši: perloočky, buchanky – součást planktonu

Rakovci:  zástupci –  rak říční, rak bahenní, rak kamenáč, rak poustevníček – moře

                                 humr, krab, velekrab japonský – největší

+ nákres a popis raka říčního – str. 78