Př 6.A, 6.B

  1. AB

Všechny zdravím a posílám úkoly do 3. 6.      Kajfošová

Blanokřídlí – učebnice str. 104 – 105

Přečti a podívej se na obrázky 

Zápis do sešitu:

Blanokřídlí 

Znaky: 2 páry blanitých křídel

             2 velké složené oči a 3 jednoduchá očka

            samice často na zadečku kladélko

Zástupci:  lumci – kladou vajíčka do larev hmyzu

                 žlabatky – hálky na rostlinách

                 mravenci – žijí v koloniích

                 vosy – hnízdo z papírové hmoty

                 sršeň – až 3,5cm

                 včela – užitečná a užitková

                 čmelák – hnízda v zemi

Opět upozorňuji: stále jste mi mnozí ještě neposlali  e-mailem postupně VŠECHNY ZÁPISY ze sešitu Př od 17. března (od Kroužkovců) a zadané úkoly