Pozor, změna v zadávání DÚ!

Vážení rodiče, milé děti,

se zahájením dobrovolné školní docházky dochází zároveň ke změnám v zadávání domácích úkolů. Úkoly budou i nadále vyvěšovány na stránkách školy ve složce 1. B, ale mění se den jejich zadávání. Místo ve středu budou úkoly zadávány už v pondělí a budou platit vždy do konce příslušného týdne.

Dú do pondělí 1. 6.

Slabikář – str. 97 – 100 (čtení vět)

Pracovní sešit ke slabikáři – str. 58

Písanka 4. díl – str. 1 – 4 (nově L, ch, opis a přepis slov)

Matematika – opakovat počítání do 20, uspořádání čísel (hned před, hned za), číselnou řadu, geometrické tvary; do sešitu M opsat a vypočítat – str. 7 cv. 3, str. 9 cv. 3, str. 10 cv. 4 – v sešitě prosím o přeložení stran a dodržení psaní sloupců

Prvouka – opakovat části rostlin, mláďata domácích zvířat, měsíce v roce, roční období, dny v týdnu, poznávání celých hodin

Děti, nezapomeňte zítra na online hodinu 🙂 . Už se moc těším!

S pozdravem p. uč. Šárka Vežranovská