Pejsek ve škole

  • Publikováno: 18.05.2022
  • Kategorie: Třídy

Dne 17. května jsme se zúčastnili besedy s vodicím psem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života pejska, například, jak probíhá jeho výcvik a výchova, co všechno musí takový pejsek umět, aby mohl být dobrým společníkem člověku s handicapem a také jsme si vyzkoušeli několik potřebných dovedností ze života ve tmě.  V průběhu besedy jsme si mohli pejska také pohladit a klást otázky, které nás zajímaly. Beseda se nám líbila.