Ozvěny vánočních koncertů

  • Publikováno: 02.01.2018
  • Kategorie: Aktuality

C:\Users\paskonkovab\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VJNVXH6X\Vánoce,_ozdoba_na_stromku,_zvonek[1].jpgVánoční koncerty pěveckého sboru Michálek, které se konají v kulturním domě v Michálkovicích, jsou pro naše žáky už řadu let tradicí.  Takže v závěru roku 2017 se opět všichni sešli v kulturním domě, aby ve dvou představeních, odděleně pro I. a II. stupeň, členové pěveckého sboru Michálek a dramatického kroužku Všetečka předvedli svým spolužákům program, který ve svých volných chvílích připravovali.

Tentokrát byla situace komplikovanější, a možná proto také zábavnější, protože jsme z organizačních důvodů neměli k dispozici vedlejší sál. Veškerá příprava se tedy odehrávala v malé jevištní šatničce, kde se vešlo najednou všech třicet mladších členů sboru, Všetečkové sdíleli prostor přímo na jevišti před šatnou a dívky z komorní části sboru se pak uvelebily na židlích v přítmí za jevištními dekoracemi. Byla to trochu bojová situace, ale všichni se bavili a těm menším určitě na rozdíl od loňského roku nebyla v malé šatničce zima. Obě představení všichni zvládli výborně, a kdyby nezlobilo jako tradičně jevištní ozvučení, bylo by to téměř dokonalé.  Ale i tak si všichni dopoledne ve společnosti koled a vánočního slova užili, a když v závěru každého koncertu zpívalo jeviště i celé hlediště dohromady, nesla se michálkovickým kulturním domem opravdu báječná vánoční nálada.

Mgr. Taťána Mikulská

C:\Users\paskonkovab\Downloads\044.jpg
C:\Users\paskonkovab\Downloads\045.jpg