ORGANIZACE ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU 22. 6. – 30. 6. 2020

  • Publikováno: 21.06.2020
  • Kategorie: Aktuality
V týdnu 22. – 26. 6. bude organizace vypadat následovně:
1. stupeň
  • v rámci organizace výuky se nic nemění, výukové skupiny jsou podle MŠMT neměnné, tedy příchody do školy, doba působení ve škole i čas obědů zůstává stejný.
  • výběr učebnic – v tomto týdnu je potřeba vybrat od žáků učebnice.

Žáci, kteří chodí do školy, odevzdají učebnice během dopolední činnosti.

Žáci, kteří do školy nechodí, odevzdají učebnice po předchozí domluvě zákonných zástupců s vyučujícím.

  • distanční výuky již probíhat nebude
2. stupeň
  • organizace výuky opět zůstává neměnná, nazývejme ji konzultacemi, počet žáků ve skupině nesmí přesáhnout číslo 15.

6.ročníky – pondělí

7. ročníky – úterý

8. ročníky – středa

9. ročníky – čtvrtek.

  • výběr učebnic – v tomto týdnu je potřeba vybrat od žáků učebnice.

Žáci, kteří chodí do školy, odevzdají učebnice během dopolední činnosti.

Žáci, kteří do školy nechodí, odevzdají učebnice po předchozí domluvě zákonných zástupců s vyučujícím.

  • ŠJ není pro 2.stupeň zajištěna

29. 6.
1.stupeň  – opět podle stávajícího harmonogramu
2.stupeň – 8.30 – 10.00 – TU budou ve svých třídách – účast žáků dobrovolná (mohou přijít všichni – nevzdělávají se)

30. 6.
MŠMT na akci rozdávání vysvědčení povolilo přítomnost všech žáků ve škole.
1.stupeň  – 8.00 – 8.45 rozdávání vysvědčení, následně žáci, kteří mají tento den objednaný oběd, si v jídelně vyzvednou balíček.
2.stupeň – 8.00 – 9.00 rozdávání vysvědčení, následně žáci, kteří mají tento den objednaný oběd, si v jídelně vyzvednou balíček.