Německý jazyk – 8. ročník (do úterý 17. 3.)

Zasílám vám přípravu do němčiny, prosím o splnění.

  1. Dodělat pracovní listy, které vám rozdala paní učitelka Fišerová.
  2.  Pracujte s elektronickou učebnicí při poslechu, do sešitu němčiny napište odpovědi k daným cvičením z učebnice, a to na str. 50 cv. 1 (do sešitu dát označení stránky a cvičení a pouze napsat Name: Goethe-Schule, informace pod textem) str. 51 cv. 2 (pouze na řádek napsat čísla a příslušné písmeno charakteristiky – např. 1g), str. 52 cv. 5 (pouze na řádek napsat čísla u daných výpovědí), na str. 53 cv. 6a (nadpis Školní předměty, vypsat a český překlad, nebo nakreslit stejný obrázek z učebnice, k tomu dopsat z pracovního sešitu ze str. 45 cv. 5 zbylé předměty, které v učebnici nejsou) + 6b (přepsat do sešitu spojené věty a přeložit je)
  3. Do sešitu němčiny udělat zápis gramatiky:

str. 51: Člen určitý

mužský rod – der Schulhof

ženský rod – die Bibliothek

střední rod – das Labor

množné číslo – die Schüler

str. 53: Sloveso haben = mít, vlastnit

ich habe

du hast

er/sie/es hat

wir haben

ihr habt

sie/Sie haben

4. V pracovním sešitě kdo nemá, dodělá str. 38 – 42 (zadáno před měsícem), poté str. 43, str. 44 – 45 (pokud jste zvládli s paní učitelkou Fišerovou, máte hotovo :-)), dále na str. 46 cv. 6a.