Návštěva knihovny

Ve středu 9. 10. děti z 2. A a 2. B třídy navštívily knihovnu v Ostravě-Michálkovicích. Konala se zde beseda se spisovatelkou dětských knížek Lenkou Rožnovskou. Paní spisovatelka velmi poutavě seznámila naše žáčky s dějem a postavami krásné knížky, děti si zasoutěžily, získaly sladkou odměnu za svou aktivitu a určitě se těší, až si knížku sami přečtou. Beseda se všem velmi líbila.