Návštěva HZS

V pátek 25. 5. 2018 navštívily děti 4. B třídy Hasičský záchranný sbor, který je součásti Integrovaného výjezdového centra ve Slezské Ostravě.

Podívaly se, kde hasiči tráví volný čas, kde připravují oběd, navštívily fitness místnost, obhlédly si zásahová vozidla a také zkusily, jak se hasí.
Děkujeme za poutavý výklad a zajímavé informace.
Mgr. Zuzana Piščáková