Michálkovický skřivan 2017

  • Publikováno: 28.04.2017
  • Kategorie: Aktuality

Školní kolo pěvecké soutěže

25. dubna 2017

l. kat.

l. místo – Jiří Kudla, l.A

2.místo – Klára Burianová, 1.B

3.místo – Ema Mahelová, 1.B

2. kat.

1.místo –  Tereza Burianová, 3.A

2.místo – Zuzana Kočířová, 2.A

3.místo – Lucie  Gřešková, 2.A

3. kat.

1.místo – Barbora Snozová, 5.B

2.místo – Nela Hrdinová, 5.A

3.místo – Veronika Luňáková, 4.A

4. kat.

1.místo – Antonie Petříková, 6.A

2.místo –  Kateřina Sukupová, 7.A,

3.místo –  Dominik Onger , 8.A