Michálek se Všetečkou v michálkovické knihovně

  • Publikováno: 17.05.2017
  • Kategorie: Aktuality

Ve středu 17. května 2017 michálkovická knihovna praskala ve švech. To se sešli po půl roce příznivci obou souborů z michálkovické základní školy, pěveckého sboru Michálek a dramatického souboru Všetečka. A opět bylo na co se koukat a co poslouchat.

Členové dramatického kroužku více než půl hodiny bavili obecenstvo netradičními pohádkami. S využitím námětů klasických pohádek a s trochou nadsázky popisovali vtipnou formou některá známá místa našeho města, Zároveň se zmiňovali o tom, jak asi mohla vzniknout, a bylo jen na divácích, aby posoudili, zda se to tak mohlo odehrát či ne. Toto představení, jehož námět vymyslela a s dětmi realizovala p. učitelka Vežranovská k významnému výročí založení města Ostravy, pak soubor prezentoval v pátek 19. května  2017 na 3. ročníku Bambifestu, přehlídce dětských sdružení a organizací pracujícími s dětmi.

Kromě divadelního souboru se divákům představili vítězové školních soutěží /recitační soutěže a pěvecké soutěže Michálkovický skřivan/, dívčí klarinetové duo a ve dvou blocích postupně členové dětského a dívčího sboru.

Účinkující sklízeli zasloužený potlesk a domů se všichni rozcházeli s pocitem příjemně stráveného podvečera.

C:\Users\paskonkovab\Desktop\WEB\Foto\IMG_1733.JPG

Mgr. Taťána Mikulská

FOTO