MAT 7.A

Domácí příprava matematika 7.A   25.3.2020 – 31.3.2020

Všechny Vás moc zdravím a doufám, že se  aspoň trošku učíte matematiku ☺.

  1. Posílám výsledky úkolu 1) z minulého týdne, zkontrolujte si:

Slovní úlohy   1) 21,18,15 2) švestky 84, celkem 294   3) 3kg, 1,8kg 4) 8,1 cm 5) 18 km

 

2.Shrnutí nového učiva, zapsat do sešitu ( lze vytisknout a nalepit):

Přímá úměrnost PÚ – kolikrát se zvětší (zmenší) jedna veličina – hodnota x, tolikrát se zvětší ( zmenší) druhá veličina – hodnota  y. 

Nepřímá úměrnost NÚ – kolikrát se zvětší ( zmenší) jedna veličina x, tolikrát se zmenší ( zvětší) druhá veličina y.

3.PÚ a NÚ počítáme v příkladech, kdy známé 3 údaje na sobě závislé a hledáme čtvrtý údaj. Takovým příkladům říkáme trojčlenka a řešíme je podle určitého vzoru.

Vyřešte: 

4.Př.    8 kg banánu stojí 256 Kč. Kolik bude stát 14 kg ?

Zápis – stejné údaje  zapíšeme pod sebou, neznámá je x, určíme , že se jedná o PÚ, zakreslíme šipky směrem nahoru, pak se dá počítat dvojím způsobem a) jako úměra, ale neumíme řešit rovnici b) já to počítám podle pravidla x = zapíšu číslo nad x, to pak násobím zlomkem zapsaným ve směru šipky  zdola nahoru, zlomky pak mohu krátit a počítám s malými čísly, podle tohoto videa:

               https://www.youtube.com/watch?v=3OmF_GTyqlI

                8 kg ……………….256 Kč

14 kg …………….. x    Kč zakreslit šipky , PÚ

______________________

 

X =  256 .  148                  zkrátím  256 a 8 , dostanu32, vynásobím 14

 

X= 448 Kč                                14 kg banánu stojí 448 Kč.

 

Podobně řeším příklad na NÚ, ale šipky jsou zakresleny tak, že první začíná u neznámé x směrem nahoru, druhá jde opačným směrem a podle ní se i zapisuje zlomek, vždy nejprve od čísla, kde šipka začíná

 

5.Př.    6 dělníků vykoná práci za 8 hodin. Kolik dělníků musí pracovat, má-li být práce hotova za 3 hodiny?

 

6 dělníků …………………  8 hodin

X dělníků  …………………3 hodiny                 zakreslit šipky podle pokynu, NÚ

_____________________________

 

X = 6.  83    

 

X=  16 dělníků                   ( Úvaha – kolikrát více dělníků, tím dříve bude práce hotova !! ).

 

 

6.Písemně vypočítej na papír A4 podle vysvětlení:

 

  1. Z 200 zasetých semen okurek 8 nevyklíčilo. Kolik semen okurek pravděpodobně nevyklíčí  z 900 zasetých semen?
  2. Stroj vyrobí za 30 minut 27 součástek. Kolik součástek vyrobí za 75 minut ?
  3. Auto spotřebuje 8 litrů benzínu na 100 km. Kolik litrů benzínu spotřebuje, jestliže ujede  60km?
  4. 2 zedníci omítnou chodbu za 54 hodin. Za jak dlouho by omítlo chodbu 9 zedníků ?
  5. Osm dělníků provede úklid staveniště za 6,5 hodiny. Kolik dělníků by muselo pracovat, aby byl úklid hotov již za 4 hodiny ?