M 6.A 25.3.- 1.4.

Všechny Vás zdravím a posílám zadání na týden.

str. 66   KRYCHLE ( nadpis do sešitu)   , pročíst 66/A, 66/B

sestroj krychli podle rámečku str.66 ( pomůže ti taky video)

sestroj 67/1 ,  pročíst 68/3 , pročíst str 70 – rámeček – síť krychle  , vypracuj 71/2 A

str  67    KVÁDR ( nadpis do sešitu) , pročíst 67 /D, sestroj kvádr podle 67/C  ( pomůže ti taky video)

sestroj 67/2 A  , pročíst 71 rámeček – síť kvádru  ,

narýsuj na papír 71/3  vystřihni  a slož kvádr   Jak by jsi se ohodnotil?

Videa ti mohou pomoci.

Krychle     https://www.youtube.com/watch?v=QzVLOjKTl5Q

https://www.youtube.com/watch?v=Rm9binkPsBo

 

kvádr    https://www.youtube.com/watch?v=HhPZuR0u-I8