Laser game v 6. A

  • Publikováno: 04.07.2017
  • Kategorie: Aktuality

Konec školního roku dále probíhal vesele. Měli jsme slíbenou laser game, kde jsme rozděleni do týmů poměřili své síly, čekající v předsálí mohli využít x-box a stolní fotbálek a nakonec pár jedinců vyzkoušelo virtuální realitu. Moc jsme si akci užili, jen někteří z nás nebyli spokojeni s výsledky, a proto se domluvili na další návštěvě.

Poté jsme se odtud vydali do parku J.Á.K. Po cestě nás p. uč. vzala na zmrzlinu. Když jsme dorazili do parku, rozložili jsme deky a zahráli společně Aktivity, při kterých jsme objevili skryté herecké talenty, umělce a budoucí rétoriky

FOTO