Konzultační hodiny

Mgr. BAYEROVÁ Hana – ředitelka školy

po 08:00 – 09:00

Mgr. HERZÁNOVÁ Tereza – zástupkyně ředitelky školy

st 08:00 – 08:30

Ing. FIŠEROVÁ Katuše

po 12:45 – 13:30

Mgr. GURKOVSKÝ Václav

út 07:30 – 08:00

Mgr. HOCHMANOVÁ Petra

út 07:20 – 07:50

Mgr. HMILANSKÁ Romana

út 11:50 – 12:35

Mgr. HRTUSOVÁ Jana

po 08:00 – 08:45

Mgr. KAJFOŠOVÁ Hana

čt 08:45 – 9:30

Mgr. KONEČNÁ Andrea

út 07:00 – 07:50

Mgr. LIŠKOVÁ Pavla

po 12:45 – 13:30

Mgr. NEUBERT David

út 07:20 – 07: 40

PaedDr. Oršulíková Věra

út 13:30 – 14:30

Mgr. PRSTECKÁ Eva

st 07:00 – 07:50

Mgr. SITÁROVÁ Barbora

út 15:00 – 15:45

Mgr. ŠIGUTOVÁ Svatava

út 11:50 – 12:35

Mgr. ŠULCOVÁ Marcela

st 07:00 – 07:45

Mgr. TRUHLÍK David

út 14:35 – 15:00

Mgr. TYLEČKOVÁ Marcela

st 14:00 – 14:45

Mgr. ULMANOVÁ Miroslava

po 07:00 – 07:45

Mgr. VEŽRANOVSKÁ Šárka

út 12:00 – 13:00

Mgr. ZÁVADOVÁ Jitka

út 07:00 – 07:45

Mgr. ZETKOVÁ Jana

po 12:15 – 13:00

Mgr. ZMÍTKOVÁ Blanka

út 07:00 – 08:00

případně po předchozí domluvě.