Konference STaN

  • Publikováno: 11.06.2018
  • Kategorie: Aktuality

V dubnu p. uč. Ševčíková a spec.pedagožka Kateřina Nikelová navštívily konferenci společnosti STaN, která sdružuje rodiče a vyučující nadaných žáků.

Byly jsme přivítány osobně p.Vondrákovou, která tuto společnost založila a těmito dětmi se zabývá. Během konference jsme vyslechly spoustu zajímavých příspěvků z naší republiky i ze zahraničí. Bohužel výsledkem bylo, že nadanými je velmi těžké zabývat se v běžné ZŠ, ale lepší je jejich zařazení do škol jim přizpůsobených. Důležité však je, že spousta nadaných je často psychicky deprimovaných neboť vnímají svou „jinakost“.

Mgr. Ludmila Ševčíková