Knihovna Ostrava-Michálkovice

Ve středu 27. 2. jsme navštívili knihovnu, kde pro nás byla nahystána beseda. Povídali jsme si s paní ilustrátorkou o dětských knížkách a také jsme kreslili obrázky k písmenům abecedy. Po skončení besedy byli prvňáčci slavnostně pasování na čtenáře.