Klíč k mluvnici (od 18. do 25. 3.)

Dobrý den, opět zasílám klíč, správné odpovědi k zadaným cvičením z mluvnice.

Mluvnice:

 1. učebnice:
 • str. 78 cv. 8: na jeho rukou, v jejich očích, v jejich květech, jejich pokyny, v jeho tvářích, o jejich/jeho svolení
 • str 78 cv. 9a: každý člověk má své životní vrcholy, pan profesor Einstein měl dva takové vrcholy ve svých 26 a 37 letech, moje maminka měla svůj životní vrchol po své třicítce, spousta letních hostí chválila její španělské ptáčky, nu a já jsem měl svůj životní vrchol, o tom jeho pochování
 • str. 78 cv. 9b (používám zkratky: osobní – O, přivlastňovací – P, ukazovací – U, tázací – T, vztažná – V, neurčitá – N, záporná – Z): každý – N, své – P, někdo – N, jich – O, takové – U, svých – P, to – U, moje – P, svůj – P, své – P, její – P, já – O, svůj – P, mě – O, který – V, té – U, tom – U, jeho – P, toho – U, nikdo – Z, nikdo – Z, ničím – Z
 • str. 78 Jazykový rozbor: 1. Blízko – 7, silnice – 1, jsme – 5, zaslechli – 5, jeho – 3, kňourání – 1, a – 8, šramocení – 1, 2. jeho – přivlastňovací, 4. pád, číslo jednotné (určujeme podle podstatného jména, které zájmeno rozvíjí – tady kňourání a šramocení), 3. silnice – 2. pád, číslo jednotné, rod ženský, vzor růže, 4. jsme zaslechli – 1. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, 5. my všichni, 6. silničář, silniční, 7. blízko ní – zájmeno osobní
 • str. 79 Test č. 8: 1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6b, 7a, 8b, 9b, 10b, 11c, 12c, 13b, 14b

2. pracovní sešit (oddíl Zájmena, str. 19)

 • cv. 3: námi – záporná, týž – neurčitá, sám – vztažná, jejich – ukazovací, mně – přivlastňovací
 • cv. 4: 1. pád: já, 2. pád: mě, mne, 3. pád: mně, mi, 4. pád: mě, mne, 6. pád: mně, 7. pád: mnou
 • cv. 5: mne – 4. pád, mne – 4. pád, mi – 3. pád, mne – 4. pád, já – 1. pád, mne – 4. pád, mnou – 7. pád, mi – 3. pád, mi – 3. pád, mně – 6. pád
 • cv. 6 (po řádcích): on – něm, jím/s ním; oni, jim/nim, nich; my, nám, námi; tobě/ti, tobě, tebou; -, sobě, sebou
 • cv. 7: o vás, o ní (té) a o něm; vás, ji (tu) a jeho/jej; bez vás, bez ní (té) a bez něho/něj; vám, jí (té) a jemu
 • cv. 8: babička mě vzala s sebou, celý život před sebou, hoď sebou, za sebou, nemám s sebou, přibal si s sebou, praštil sebou, i kávu s sebou, sama nad sebou, samo sebou, za sebou
 • cv. 9: na tom našem, na toho našeho, pod tím naším, poděkuj té naší, s tím naším (To jsou ty naše nové kočky, rádi jezdíme na těch našich malých koních, poděkujte těm našim doktorkám)
 • cv. 10: tajenka: BRUGGY
 • cv. 11: vztažné, který
 • cv. 12: 1. pád – jenž, 2. – jehož, 3. pád – jemuž, 4. pád – jehož, jejž, 6. pád – o němž, 7. pád – jímž
 • cv. 13: jehož (jeho jméno), jež (1. pád), jimž (jim patří), jež (1. pád), o níž (o ní jsem snila) (zájmeno jenž se kromě 1. pádu skloňuje jako zájmeno on, ona, ono – pouze přidáme na konec ž)
 • cv. 14: týž, tentýž muž a táž, tatáž žena, o témž/tomtéž muži, týmž/tímtéž dítětem, s týmiž přáteli, touž/tutéž knihu, týmž/tímtéž stěnětem
 • cv. 15: samou smůlu – 4. pád, j. č., samými celebritami – 7. p. č. mn., samy – 1. p. č. mn., samých šatech – 6. p. č. j., samo vběhlo – 1. p. č. j., k sobě samé/samému – 3. p. č. j., o samých chloupostech – 6. p. č mn., až do samého závěru – 2. p. č. j.
 • cv. 16: takový – mladý – takového, s takovými; žádný – mladý – bez žádného, s žádnými; něčí – jarní – bez něčího, s něčími; můj – mladý – bez mého, s mými; čí – jarní – bez čího, s čími
 • cv. 17: byl, mi, zaslechli, námitky, obhájily, rozbité, neodpovídá, kterých, zájmena rodová: takový, můj, čísi, žádné, své, čí, mým, kterých