IROP

Název projektu: Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava – Michálkovice

Cílem projektu je modernizace výuky s důrazem na využití multimediální/počítačové techniky a moderní výuku přírodních věd pomocí ICT techniky a vybavení.

Obsahem projektu je:

– zrekonstruovaná a nově vybavená učebna přírodních věd,

– zrekonstruovaná a nově vybavená učebna PC techniky,

– rozšíření možností pro praktické vzdělávání na základní škole,

– zvýšení kvality a efektivity výuky,

– zvýšení možností pro mimoškolní výuku a zájmovou činnost,

– zvyšování konkurenceschopnosti ZŠ, jejích absolventů.

 

Výsledkem projektu je prostřednictvím kvalitní infrastruktury efektivně poskytovat vzdělání všem žákům za účelem sociální inkluze.

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.