INFORMACE KE STRAVNÉMU

 • Publikováno: 15.12.2019
 • Kategorie: Aktuality
 • Chcete-li platit obědy ve školní jídelně bezhotovostně (nutný souhlas s inkasem ve Vaší bance), zajděte si pro příslušné formuláře k vedoucí školní jídelny.
 • Pokud chcet
 • e mít uhrazeno stravné z účtu na další měsíc, souhlas k inkasu musíte odevzdat již do 15. dne předešlého měsíce.
 • Obědy budou automaticky načítány každý měsíc, počínaje 1. dnem v měsíci.
 • Nebudete již muset platit v hotovosti, budete se starat pouze o odhlášení stravy.
 • Základní škola ani školní jídelna neručí za neuhrazenou stravu z důvodu nedostatku finančních prostředků na Vašem účtu!

 

Stravné v době nemoci

 • Dle školského zákona č. 561/2004 § 119 se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.
 • Podle vyhlášky 107/2005 § 4 odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole.
 • Žák má tedy v první den nemoci nárok na dotovaný oběd a hradí pouze náklady na potraviny.
 • Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další den nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
 • V případě neodhlášení uvedené stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady na přípravu jídla, tj. potraviny + provozní náklady.
 • Plná hodnota stravy v naší školní jídelně činí 62 Kč.

 

Karty, čipy

 • Žáci základní školy mají možnost stravovat se ve školní jídelně.
 • Stravné prodáváme vždy 2 poslední dny v měsíci, pokud na tyto dny nepřipadnou prázdniny.
 • Doplňkový prodej stravného je zajištěn denně od 8.00 hod. do 9.00 hod.
 • Informace o prodeji jsou vyvěšeny před vchodem do školní jídelny a zveřejněny na školním webu.
 • Výdejna obědů je elektronicky propojena s kanceláří školní jídelny. Proto je místo prodeje papírových stravenek zaveden prodej  čipů. Čip (cena 120 Kč) si musíte zakoupit spolu se stravou. Při poškození  čipu si musí strávník zakoupit nový. Čipy jsou nevratné.
 • Při zapomenutém čipu je nutné se nahlásit u okénka vedoucí školní jídelny a bude vydaný náhradní doklad na odběr stravy.

Nabývá účinnosti od 1.1.2020.