INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU PRO RODIČE DĚTÍ DO 10 LET

  • Publikováno: 10.03.2020
  • Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

pokud budete žádat o ošetřovné pro děti do 10 let, formuláře jsou k dispozici ve škole na sekretariátu. Škola Vám následně tento formulář i potvrdí v úředních hodinách

ve středu 11. 3. 2020 8:30 – 12:00

ve čtvrtek 11. 3. 2020 8:30 – 12:00

Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.